Sunday, April 26, 2015

വായിലെ കാന്‍സര്‍ - ORAL CANCER
വായിലെ കാന്‍സര്‍

വായിലെ കാന്‍സര്‍ നാക്ക്, ചുണ്ട്, വായിലെ ഉള്‍ഭാഗം എന്നിവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. വായിലെ കാന്‍സറിന്ഠ പ്രത്യേകതയെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തു കാന്‍സര്‍ വന്നാല്‍ വായിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും, ശ്വാസകോശം, കഴുത്ത് തുടങ്ങി പല അവയവങ്ങളിലേക്കും ഇത് പടരും..
ലക്ഷണം:
* വായില്‍ കാന്‍സറിന് മുന്നോടിയായി ഉണ്ടാകുന്ന വെളുത്ത പാടയാണിത്.
ഇത് തുടച്ചുനീക്കാനാവാത്തതാണ്. പുകവലി, മുറുക്ക് എന്നിവുപയോഗിക്കുന്നവരില്‍ ഇത് കാണാറുണ്ട്.
സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ലക്ഷണമാണിത്.
ഈ പാടുകള്‍ തടിക്കുക, ഇതില്‍ വ്രണങ്ങള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക, പൊട്ടല്‍ കാണുക എന്നീ മാറ്റങ്ങള്‍ കാന്‍സറിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സൂചനയായിരിക്കും.
* നിറവ്യത്യാസത്തോടൊപ്പം എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കാനും പ്രയാസമുണ്ടാകും.
പതുക്കെ വായ തുറക്കാനും നാവ് പുറത്തോട്ട് നീട്ടാനും പ്രയാസമായിരിക്കും.
* വായിലോ ചുണ്ടിലോ ഉണങ്ങാത്ത വ്രണങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം.
കൂര്‍ത്ത പല്ലുതട്ടി ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവാണെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിച്ച് രണ്ടെഴ്ച്ചക്കകം ഉണങ്ങുന്നില്ലെങ്കില്‍ ബയോപ്സി പരിശോധന നടത്തണം.
അപകട ഘടകങ്ങള്‍:
* പുകയില ഉപയോഗമാണ് വായിലെ കാന്‍സറിനു പ്രധാന കാരണം. പുകയിലയുടെ ഏതു വിധത്തിലുള്ള ഉപയോഗവും അപകട സാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കും, വായിലെ കാന്‍സര്‍ 90 ശതമാനത്തിലേറെയും പുകയില ഉപയോഗിക്കുന്നവരിലാണ് കാണുന്നത്.
*മദ്യപാനം കാന്‍സര്‍ സാധ്യത കൂട്ടും.
* കൂര്‍ത്ത പല്ലില്‍ നിന്ന് നിരന്തരമായി ഏല്‍ക്കുന്ന ക്ഷതം കാന്‍സറിലേക്കു നയിക്കാം.
ചികിത്സ :
ശസ്ത്രക്രിയകള്‍, റേഡിയേഷന്‍ തെറാപ്പി, കീമോതെറാപ്പി എന്നിവ ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.
ഇവിടെ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം.
ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുമ്പ് മുഴകള്‍ ചുരുക്കാനും, ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന കാന്‍സര്‍കോശം വല്ലതുമുണ്ടെങ്കില്‍ നശിപ്പിക്കാനും റേഡിയേഷനും കീമോതെറാപ്പി ചികിത്സയും ഉപയോഗിക്കും.

By DrAmrutha Bavee
in Facebook

Tuesday, April 21, 2015

DNipCare Participation in 'Muziris 2015' of Smriti Jamia Millia Islamia University to propagate Palliative Care among students on 21st April 2015Participation of DNipCare in 'Muziris 2015' of Smriti Jamia Millia Islamia University to propagate Palliative Care among students on 21st April 2015. Grateful to Smriti, the Malayalee Students Cultural platform, for providing the opportunity.Friday, April 3, 2015

Cancer Prevention and Palliative Care Sensitization Campaign during 7 day Camp of NSS - JNU on 03rd April 2015


As a part of the 7 day Camp organized by the NSS Wing of Jawahar Lal Nehru University in the name of “Youth for Better Society” from 29th March to 5th April 2015, the volunteers of DNipCare conducted a Cancer Awareness and Palliative Care Sensitization Program for the participating students in the forenoon of 3rd April 2015 in the School of international Studies in the Campus. 
Mrs. KB Usha, Assistant Professor & Coordinator of NSS, JNU presided over the program.  Dr. Rajani Mutneja talked on the prevention and treatment protocols including Palliative Home Care and Hospice Care requirement for ailing patients.  KV Hamza, Gen. Secretary, DNipCare emphasized on the role of students and the efficacy of catching them young in order to evolve a better generation empathetic to the plight of ailing patients around us. 
Mr. Suresh Thaliyaril, Secretary, DNipCare explained the activities of the organization in the field of Palliative Home Care and Outpatient Clinical Services for chronically ill patients.  Mr. Arun Unnikrishanan, Mohammed Haseeb and Omana Gopal interacted with the student community on Palliative Care movement.   

Ms. Ankita Chauhan welcomed the audience and Mr. Sumesh MN said the vote of thanks. 

kv hamza,
Gen. Secretary, DNipCare
www.dnipcare.org
9891008356


On 7th day of the NSS Camp (05th April 2015), the Students reached out to the Delhi State Cancer Institute Dharamshala with DNipCare Volunteers to visit Cancer Patients and provide Palliative emotional support to the patients   

Health profiling of Rikshaw Pullers Slum Colony in Okhla Vihar


Health profiling of Rikshaw Pullers Slum Colony in Okhla Vihar

The volunteers of DNipCare did a Health Profiling of Rikshaw Pullers Slum Colony in Okhla Vihar on 02nd April 2014 along with Dr. Zeeshan Ali, Suresh Thaliyaril, Dr. C.N. Bhargavi, KV Hamza, Aparna Krishnan, Seema Prasad, Members of AINA of IIT, Delhi (led by Jyoti Nayak), Mohammed Salih and M Jasim T, Delhi University Students. 

The focus was on malnutrition of under 5 years children so as to further follow up the cases through Palliative Outpatient Clinic of DNipCare situated in Abul Fazal Enclave of Jamia Nagar and adjacent to this Colony.

kv hamza,
Gen. Secretary, DNipCare
www.dnipcare.org
9891008356


Poor Kidneys….Anybody Hearing?


Poor Kidneys….Anybody Hearing?

Here are two news clippings on Hemodialysis facilities available in AIIMS, the premier institute of India and other in a CHC in Kondotty, a mofussil township in Malappuram District of Kerala.  Scenario in AIIMS as per news item published in 2013 is that the institute is having 13 dialysis machines in their Nephrology Department started in 1979 with 12 machines to cater to the needs of all the population thronging in to Delhi from all adjacent States as well. 

The Dialysis Centre set up with the help of the MLA fund and being inaugurated today (03.04.2015) in the CHC in Kondotty is having 10 machines and offering free dialysis to the kidney patients.  It is also a fact that even dialysis centres run by NGOs in Malappuram District are having machines in minimum two digit numbers.
 
Let us hope Delhiites also will notice and become sensitive enough to the plight and distress of all suffering kidney patients. Let us also not forget that Delhiites are proud to have 70 MLAs and 7 Members of Parliament and all of them are having funds to allocate for development works…….  

kv hamza,
Gen. Secretary, DNipCare
www.dnipcare.org
9891008356 

Wednesday, April 1, 2015

World Autism Awareness Day – 2nd April
Arvind slaps vigorously on both sides of his forehead.    The scene is unbearable to the onlookers.  Mother at times ties his hands to prevent him from injuring himself.   He insists to be completely covered by the back and seats of the sofa while lying on it.  His feelings of insecurity increased manifold since September last year on his returning from the trip to native village with his mother.  Regular medicines and occasional visits to the Neurologist and Psychiatrist keep going for him.  He tries to speak but can be understood clearly by his mother only.   He is very much fond of chocolates and will ask the visitors for it, but rarely gives a hand shake.  He enjoys music and hums along hearing his favourite old Hindi songs from television or his mom.  His expression of happiness and sorrows is through sign language taught in school and made him practice by his mother.

Classical scenario of a home where 18 year old Arvind is an autistic patient living with his mother.  Today, 2nd April 2015, is the eighth annual World Autism Awareness Day.   Every year, autism organizations around the world celebrate the day with unique fundraising and awareness-raising events
Often parents are the first to notice that their child is showing unusual behaviors such as failing to make eye contact, not responding to his or her name or playing with toys in unusual, repetitive ways.  

It is not easy to understand that a child in our family has autism, and realize that our life will be utterly different than we had expected it to be.  Daily life with a special-needs child presents many unique challenges. 

Here, Arvind goes to the Special School for Autistic children by school bus, but accompanied by his mother who is also now an instructor there.  Long years of struggle to cope up with this single autistic child followed with sudden demise of her husband due to cancer two years back, made hell of her life for sometimes.  But this caring mother, with whom we, the volunteers of DNipCare got associated during a Palliative Home Care visit for her husband while he was suffering from Cancer, has not yet lost her hope as she continues her care and concern through learning and practicing better methods for her special child.    (Name of the child  changed)

kv hamza, 
Gen. Secretary, DNipCare
www.dnipcare.org
9891008356